opick-rapuh

Sunday, 9 September 2012

Cara Mencegah Demam Denggi

Cara Mencegah Demam Denggi Nyamuk Genetik. Di Brazil, kilang nyamuk yang memakan kos sebanyak $ 850,000 telah dibina dalam usaha untuk menangani demam denggi. Kilang nyamuk ini akan digunakan untuk membiak nyamuk yang genetiknya diubahsuai supaya mengurangkan populasi nyamuk.

cara mencegah demam denggi terbaik

Seperti kita sedia maklum, nyamuk aedes adalah punca demam denggi berlaku. Berdasarkan cara ini, cara mengatasi demam denggi adalah memberi suntikan virus kepada nyamuk yang dibiakan.  Kesannya, ia akan membunuh larva sebelum dibiakan. Dengan kata lain, bilangan nyamuk juga akan berkurangan dan demam denggi juga berkurang. Cara mencegah demam denggi ini telah diuji dengan berkesan di bandar kecil Juanzeiro, Bahia. Menurut statistik anggaran rasmi, bilangan nyamuk aedes menunjukkan penurunan sebanyak 90% dalam tempoh 6 bulan.

Sebanyak lebih kurang 400,000 nyamuk dijangka akan dibiakan setiap tahun. Sebagai experimen bagi menentukan kesan sebenar kaedah ini, nyamuk berkenaan akan dilepaskan di bandar bersaiz sederhana yang terpilih. Diharapkan cara mencegah demam denggi seperti ini boleh berjaya mengurangkan bilangan kes demam denggi.

No comments:

Post a Comment